Alfaro-Lefevre Critical Thinking Indicators

 

EPJ_JEHC _BJGKJGF HGO G\PUJGF ^PHE_JEL 58CEEM Plqjlv

ukjccu "eifgjtjql eim~iglgtu* ia epjtjehc tbjgkjgf jg g|pujgf"Ueblaalp ! P|`lgalco# 0>>>*' _bl tlg haaletjql eim~iglgtu hpleigajolgel#

eigtlrt|hc ~lpu~letjql# eplhtjqjtz# aclrj`jcjtz#jgx|jujtjqlgluu# jgtlcclet|hc jgtlfpjtz# jgt|jtjig# i~lg-mjgologluu#~lpulqlphgel# hgo placletjig' _bl ulqlg ukjccu hpl hghczjgf#h~~czjgf uthgohpou# ojuepjmjghtjgf# jgaipmhtjig ullkjgf# cifjehcplhuigjgf# ~plojetjgf# hgo tphguaipmjgf kgivclofl'

Ueblaalp hgo P|`lgalco‚u bh`jtu ia tbl mjgo hgo epjtjehctbjgkjgf ukjccu'

Bh`jtu ia tbl mjgo'

Eigajolgel- huu|phgel ia igl‚u plhuigjgf h`jcjtjlu

Eigtlrt|hc ~lpu~letjql- eigujolphtl ia tbl vbicl ujt|htjigjgec|ojgf plchtjigubj~u# `hekfpi|go hgo lgqjpigmlgt# hgoplclqhgt ti uiml bh~~lgjgf

Eplhtjqjtz- jgtlcclet|hc jgqlgtjqlgluu |ulo ti flglphtl#ojueiqlp# ip plutp|et|pl jolhu; jmhfjgjgf hctlpghtjqlu

Aclrj`jcjtz- eh~hejtz ti hoh~t# heeimmiohtl# miojaz ipebhgfl tbi|fbtu# jolhu# hgo `lbhqjipu

Jgx|jujtjqlgluu- hg lhflpgluu ti kgiv `z ullkjgfkgivclofl hgo |golputhgojgf tbpi|fb i`ulpqhtjig hgotbi|fbta|c x|lutjigjgf jg ipolp ti lr~cipl ~iuuj`jcjtjlu hgohctlpghtjqlu

Jgtlcclet|hc jgtlfpjtz- ullkjgf tbl tp|tb tbpi|fb ujgelpl#biglut ~pieluulu# lqlg ja tbl plu|ctu hpl eigtphpz ti igl‚uhuu|m~tjigu hgo `lcjlau

Jgt|jtjig- jgujfbta|c ulgul ia kgivjgf vjtbi|t eigueji|u |ulia plhuig

I~lg-mjgologluu- h qjlv~ijgt ebhphetlpjlo `z `ljgfplel~tjql ti ojqlpflgt qjlvu hgo ulgujtjql ti igl‚u `jhulu

^lpulqlphgel- ~|pu|jt ia h ei|pul vjtb oltlpmjghtjig tiiqlpeiml i`utheclu

Placletjig- eigtlm~chtjig |~ig h u|`dlet# lu~lejhccz igl‚uhuu|m~tjigu hgo tbjgkjgf aip tbl ~|p~iulu ia oll~lp|golputhgojgf hgo ulca-lqhc|htjig

Please, wait while we are validating your browser

0 thoughts on “Alfaro-Lefevre Critical Thinking Indicators

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *